KIRJAUDU
REDITALOT TEMPO TIIVISTALO YHTEYSTIEDOT

TEMPO

/ TEMPO

BETONILATTIAN KUIVAIN JA LÄMMITIN 

Tempo

Temporal thermal device

Uusi toimintatapa rakenteiden kuivaamiseen ja lämmittämiseen

Tempo on laite, joka käyttää sähkövirtaa veden lämmittämiseen. Se voidaan asentaa sellaiseen rakenteilla olevaan lattialämmitteiseen taloon, jossa on jo lämmitysputkisto valmiina, mutta lämmönlähde vielä puuttuu.

Tempo on betonin sisäinen lämmitin, joten sen teho kohdistuu kokonaisuudessaan betoniin. Betonin lämpötila pysyy kauttaaltaan tasaisena ja betonin kosteuspitoisuus laskee tasaisesti ja nopeasti.


 Käy katsomassa tapahtumia ja tykkäämässä 

https://www.facebook.com/tempokuivainlammitin

 

/ TEMPON EDUT

KUIVATTAMISKUSTANNUKSET 

Käytettäessä Tempoa kuivausteholtaan vastaavan sähköpuhaltimen sijaan, syntyy todellista säästöä jopa yli 10 euroa / vrk.

Tempon merkittävin etu ulkoiseen lämmittimeen verrattuna syntyy käyttökustannuksista. Yhdellä 3 kW:n tehoisella Tempolla voidaan lämmittää tilavuudeltaan n. 10 m3:n kokoinen betonimassa 25oC:een lämpötilaan. Kun betonilaatta on 8 cm paksu, tämä vastaa betonilaatta, jonka pinta-ala on n. 130 m2. Vastaavaan lämmitystehoon päästään 9 kW:n sähköpuhaltimella. Puhaltimen paikkaa pitää kuitenkin vaihtaa usein katvealueiden lämmmittämiseksi ellei käytetä useita pienempiä lämmittimiä.

Laskelma käyttökustannuksista

 • Sähkön verollinen hinta 1.6.2009 on noin 10 snt / kWh (pientalo, kulutus n. 15.000 kWh /v).
 • Tempo kuluttaa sähköä 3 kW tunnissa, eli käyttökustannukset ovat noin 7,20 euroa vuorokaudessa.
 • Puhaltimen, jonka teho on 9 kWh ja joka vastaa kuivausteholtaan Tempoa, käyttökustannukset ovat noin 21,60 euroa vuorokaudessa.
 • Tempon verollinen vuorokausivuokra on 8 euroa
 • Lämpöpuhaltimen verollinen vuorokausivuokra on noin 4 euroa.
 • Tempon kytkentäkustannukset ovat 150 euroa
 • Lämpöpuhaltimen kytkentäkustannukset ja perusmaksu on lähellä 0:aa euroa.
 • Käytettäessä Tempoa sähköpuhaltimen sijaan, syntyy todellista säästöä sähkön hinnassa noin 14,40 euroa / vrk ja kokonaishinnassa noin 10,40 euroa / vrk.
 • Tempo tulee kuivausteholtaan vastaavaa lämpöpuhallinta edullisemmaksi 15:n vuorokauden kuluttua, jonka jälkeen syntyy säästöä noin 72,80 euroa viikossa ja noin 312 euroa kuukaudessa.

Kaavio on ohjeellinen. Tarkempia tietoja sähkön hinnasta ja laitevuokrista löydät esimerkiksi internetsivuilta http://www.sahkonhinta.fi/ sekä rakennuskonevuokraamojen kotisivuilta.

 

KUIVUMISAIKA 

Kun lämmönlähde tuodaan betonikappaleen sisään, sen teho kohdistuu kokonaisuudessaan betoniin.

Puhaltimet eivät lämmitä rakennusta tasaisesti. Puhallusilmavirta lämmittää eniten sen edessä olevaa aluetta ja puhaltimen taakse jää helposti kylmempi katvealue. Kylmemmille pinnoille tiivistyy kosteutta ja rakenteiden kosteuspitoisuuksissa on paikallisesti suuriakin eroja mistä johtuen betoni kuivuu epätasaisesti. Puhaltimia käyttäen betonia lämmittävä lämpöjakauma saadaan tasaiseksi vain käyttämällä yhden ison puhaltimen sijasta useampia pieniä, muuttelemalla puhaltimien paikkoja riittävän usein ja käyttämällä lisäksi ilmaa sekoittavia apupuhaltimia. Lisäksi puhaltimet lämmittävät myös ympäröivää ilmaa mikä heikentää niiden hyötysuhdetta etenkin lämpimänä vuodenaikana kun työskentelylämpötila olisi muutoinkin riittävän korkea. Tuulettaminen tuo ulkoa kosteaa ilmaa ja betonin kuivuminen hidastuu merkittävästi.

Ylivoimaisesti tehokkain ja miellyttävin tapa lämmittää betonia on tuoda lämmönlähde betonikappaleen sisään. Sisäisen lämmittimen teho kohdistuu kokonaisuudessaan betoniin, betonin lämpötila pysyy kauttaaltaan tasaisena ja betonin kosteuspitoisuus laskee tasaisesti. Sisäistä lämmitintä käytettäessä betonin lämpötila voidaan nostaa korkeammaksi kuin puhaltimilla ilman, että ympäröivä ilma lämpenee liikaa. Tästä johtuen työskentelyolosuhteet pysyvät tasaisen miellyttävinä kaikkina vuodenaikoina ja betoni kuivuu ennakkolaskelmien mukaisesti mikä takaa sen, että rakentaminen pysyy aikataulussa.

On huomattava, että jos betonin lämpötila laskee esimerkiksi 25oC:sta 20oC:een, pitenee betonin kuivumisaika useilla viikoilla. Jos betonin lämpötila vaihtelee kuivumisprosessin aikana, kosteusmittaus on tehtävä huolellisesti ennen päällystystöiden aloittamista. Muutoin riski kosteusvaurioiden syntymiseen kasvaa merkittävästi.

Kaavio on ohjeellinen. Tarkempia arvoja betonin kuivumisesta löydät betonivalmistajien kotisivuilta.

 

TEMPO VS. SÄHKÖPUHALLIN 

Temposta on moneksi

 • Se voidaan kytkeä päälle jo ennen lattiavalua suojaamaan rakennetta jäätymiseltä
 • Tempo kuivattaa rakenteita pienellä energiamäärällä
 • Tempo jakaa lämmitysenergian tasaisesti ja varmasti oikeaan paikkaan
 • Tempo ei levitä pölyä ja on äänetön, joten se on terveellinen ja miellyttävä käyttää 
 • Tempo on paloturvallinen väliaikainen lämmitin

Tempo vai sähköpuhallin?

Lämmön siirtyvyys ilmasta lattiaan on huono. Sähköpuhallinta käytettäessä työskentelytila pitää usein lämmittää ylikuumaksi, jotta saataisiin lämpö siirtymään kuivattaviin lattiarakenteisiin.

 • Tempo lämmittää lattiaa, joten toimintalämpö ei karkaa harakoille, vaan se kuivattaa siirtyessään rakenteita.
 • Tempo lämmittää tasaisemmin ja pienemmällä energiamäärällä.
 • Tempo ei levitä pölyä ja se on äänetön.

Käyttämällä Tempoa varmistat talon kuivumisen edullisesti ja suunnitellussa aikataulussa.

 

/ TEMPON TEKNIIKASTA

ASENTAMINEN 

Tempon asentaminen on helppoa

Tempo asennetaan lattialämmitysjakotukkiin, joten se on jakotukkikohtainen vedenlämmityslaite.

Palveluumme kuuluu myös laitteen asentaminen ja kytkeminen. Tarvittaessa asentajamme täyttää ja ilmaa lattialämmitysjärjestelmänne ja kytkee lopuksi laitteen päälle.

Huom!
Jatkojohtona on käytettävä 3 x 2,5 mm roikkaa.

 

TEKNISET TIEDOT 

Tempo on täydellinen lämmöntuottoyksikkö.

Toimitukseen kuuluu

 • lämmitin (3kW / 220V)
 • kiertovesipumppu
 • lämmönsäädin
 • lämpömittarit
 • painemittari
 • varoventtiili
 • paisunta-astia
 • liitäntäletkut
 • sähkökaapeli
 • asennusteline
  
  
  

 

/ BETONIN KUIVUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

BETONIN LÄMPÖTILA 

Jotta betoni kuivuisi mahdollisimman nopeasti, sen tulee olla lämmintä. Betonin lämpötilaa nostettaessa sen sisäinen vesihöyryn paine kasvaa ja betonista poistuu vettä. Lämpötilan noustessa 10°C:sta 30°C:een, betonin kuivumisaika voi lyhentyä jopa puolella. Useimmissa tapauksissa betonirakenteen riittävän nopea kuivuminen edellyttää vähintään +20°C:n lämpötilaa. Lämpötilan noustessa +25… 30 °C:een kuivuminen nopeutuu merkittävästi.

Mikäli omaa lämmitysjärjestelmää ei saada ajoissa käyttökuntoon tai niiden lämmitysteho ei ole riittävä, betonia voidaan lämmittää erilaisilla lämmittimillä. Lämmittimiä käytettäessä on huolehdittava siitä, että betoni pysyy tasalämpöisenä. Muutoin betoni ei kuivu ennekkolaskelmien mukaisesti.

Kaavio on ohjeellinen. Tarkempia arvoja betonin kuivumisesta erilaisille lattiapaksuuksille ja erilaisille betonilaaduille löydät betonivalmistajien kotisivuilta.

 

BETONIN OMINAISUUDET 

Normaalin betonin vesisementtisuhde v/s on noin 0,7 (K30 betoni). Suurempi raekoko lyhentää ja pienempi raekoko vastaavasti pidentää betonin kuivumisaikaa. Nopeasti kuivuvat betonilaadut (NP)kuivuvat huomattavasti tavanomaisia betonilaatuja nopeammin. Erityisen suositeltavaa niiden käyttö on vain yhteen suuntaan kuivuvissa rakenteissa.

Ihanteellisissa olosuhteissa normaalin K30 betonin voidaan laskea kuivuvan n. 1 cm viikossa. Tämä tarkoittaa sitä, että 8 cm paksun betonilaatan tulee antaa kuivua n. 8 viikkoa. Lisäksi on muistettava, että jos betonikerroksen toisessa pinnassa on vesihöyryä läpäisemätön ainekerros eli betoni on yhteen suuntaan kuivuva, sen kuivumisaika on yli 3-kertainen verrattuna kahteen suuntaan kuivuvaan betoniin.

Kaavio on ohjeellinen. Tarkempia arvoja betonin kuivumisesta erilaisille lattiapaksuuksille ja erilaisille betonilaaduille löydät betonivalmistajien kotisivuilta.

 

KUIVUMISOLOSUHTEET 

Betoni kuivuu sitä nopeammin, mitä alhaisempi on ympäröivän ilman suhteellinen kosteuspitoisuus. Ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden tavoitetasona voidaan pitää arvoa noin 45 - 50 % (RH), jota alemmat suhteellisen kosteuden arvot eivät merkittävästi lyhennä betonin kuivumisaikaa. Ympäröivän ilman suhteellisen kosteuspitoisuuden noustessa betonin kuivumisaika sen sijaan voi kasvaa jopa 4 - 5-kertaiseksi. Talviaikana kuivatettavan tilan lämpötilan nostaminen laskee sisäilman suhteellisen kosteuden helposti tarvittavalle RH 50 % tasolle. Kuivatettaessa betonia lämpimänä vuodenaikana kuivatettavan tilan ilmanvaihto on pidettävä mahdollisimman pienenä sulkemalla tila mahdollisimman ilmatiiviisti, jottei ulkoa vuoda sisätiloihin kosteaa ilmaa.

Edellä mainitut huomioon ottaen voidaan sanoa, että betonin kuivuminen alkaa käytännössä vasta sitten kun rakennuksen vaippa on tiivis ja rakennuksessa on lämpö päällä. Lisäksi on muistettava, että yhteen suuntaan kuivuvan betonin kuivumisaika on moninkertainen verrattuna kahteen suuntaan kuivuvaan betoniin.

Kaavio on ohjeellinen. Tarkempia arvoja betonin kuivumisesta erilaisille lattiapaksuuksille ja erilaisille betonilaaduille löydät betonivalmistajien kotisivuilta.

 

TAVOITEKOSTEUSPITOISUUDET 

Betonin päälle asennettavat materiaalit asettavat alusbetonin kosteudelle kosteusraja-arvovaatimuksia. Yleensä tämä tieto on saatavissa päällystevalmistajilta. Ennen kuin päällyste voidaan asentaa, alusbetonin suhteellisen kosteuspitoisuuden tulee olla pienempi kuin päällystemateriaalille asetettu raja-arvo. Muutoin riski rakenteiden kosteus- ja homevaurioiden syntymiselle kasvaa merkittävästi. Luotettava tieto betonin suhteellisesta kosteuspitoisuudesta saadaan ainoastaan mittaamalla. Sopiva mittaussyvyys on n. 20% tai 40% rakenteen paksuudesta, eli 8 cm:n lattiavalussa n. 2-3 cm. Kosteus tulee mitata lisäksi rakenteen pintaosista. Näin varmistetaan, että rakenteen pintaosat ovat riittävän kuivat esimerkiksi liiman tarttumiselle. Kosteusmittareita on saatavana rakennuskonevuokraamoista. Mittauspisteet ja niiden syvyydet määritetään rakennekohtaisesti. 

 • Parketti ilman kosteuseristystä
  Pintabetonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 60 % ennen parketin asennusta.
 • Parketti kosteuseristyksellä
  Pintabetonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % ennen parketin asennusta.
 • Vedeneriste
  Pintabetonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 90 % ennen vedeneristemassan asennusta.

 

 

/ ASIAKASKOKEMUKSIA

AJAN SÄÄSTÖÄ 

Tempot kuroivat aikataulut takaisin

Meillä oli syksyllä 2008 neljän omakotitalon yhteisprojektissa kolme tempoa per asunto, eli yhteensä 12 kpl. Aikataulut olivat venyneet sateisen kesän ja syksyn takia melkein kaksi kuukautta. Urakoitsijamme oli käyttänyt Tempoja edellisessä kohteessaan ja kertoi meille niistä. Otimme yhteyttä Redi-taloihin ja he tulivat asentamaan koneet seuraavana päivänä. Koneet toimivat moitteettomasti. Lattiat alkoivat kuivumaan ja millä vauhdilla! Loppujen lopuksi lattiat olivat pinnoituskuivat seitsemässä viikossa, eli juuri samassa ajassa kun saimme sisäkatot ja seinät tasoitettua ja maalattua. Pääsimme yli kaksi kuukautta laskettua aiemmin vesieristämään mitä olimme sateisen syksyn jälkeen pelänneet, eli aikataulut kurottiin  Tempojen vaikutuksella kiinni.  Tämän vuoksi säästimme pitkän pennin. Suosittelen !

 

KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ 

Kuin laittaisi rahaa pankkiin

Olen omakotirakentaja Helsingistä ja rakensimme 127m2 puutalon. Meillä oli rauhallinen aikataulu ja olimme laskeneet rakentavamme sisätöitä koko talven. Kuulimme vastaavalta mestariltamme Tempoista ja tutustuimme niihin netissä. Isäni alkoi laskea, että jos otamme vuokraamosta 9 kw puhaltimen joka kuluttaa laskennallisesti kolme kertaa enemmän sähköä kuin Tempo, se tulee meille joka kuukausi yli 100,00 € Tempoa kalliimmaksi. Tilasimme koneen ja se piti koko talven peruslämmön työmaalla. Lattiat kuivuivat kahdessa kuukaudessa, mutta me pidimme konetta koko talven. Ja rahaa säästyi.

 

PARANNUSTA TYÖMAAOLOSUHTEISIIN 

Rakenteiden suojaksi

Kuulimme Tempoista lattialämmitysmieheltämme 2007 marraskuussa kun talvi teki tuloaan, eivätkä  työmaan olosuhteet lattiavaluille olleet todellakaan parhaat mahdolliset. Tempot asennettiin ennen lattiavaluja suojaamaan valua pakkaselta. Tempon putkissa kiersi vesi-glykoliseos. Lattioiden tasainen kuivuminen ja lujuuden kehitys oli silmin nähtävissä ja saimme lattiavalajilta kiitokset. Työmaan edetessä lattioiden lämmitys yllätti tehollaan. 110 m2 pysyi työlämmössä koko talven Tempon avulla. Ylimääräisen yllätyksen havaitsimme työmaaolosuhteissa, sillä kun puhaltimia ei ollut, työmaa ei pölissyt entiseen malliin ja lämpöä oli joka nurkassa. Meillä oli 22 asuntoa rakenteilla ja jopa 30 Tempoa pyörityksessä samalla työmaalla. Saumaton yhteistyö Tempon asennuspalvelun kanssa säästi hermoja ja rahaa, ja varmisti aikataulussa pysymisen. Suosittelen myös isojen projektien vetäjänä Tempoa. SE TOIMII.  

 

/ JÄLLEENMYYJÄT

ETELÄ-SAVO 

OW ASENNUS

Saarisentie 9
52420 RISTIINA

Puhelin: 050 5314199 / Mikko Suihkonen
Email : info (at) ow.fi

 

ITÄ-SUOMI 

Lappeenrannan Lämpötalo

Vesa Venäläinen
Valtakatu 54
53100 Lappeenranta
Puh. 0400 410 269 tai
020 155 6430
faksi 020 155 6439
lappeenrannan@lampotalo.com

 

KYMEENLAAKSO 
Lämpö Center

Kirvuntie 2
45410 UTTI

Puhelin:05 - 5444 703 / Seppo Riivari
E.mail: seppo.riivari (at) lampocenter.com


 

OULU 
Edustusliike MJ Veikkola Oy
Mika Veikkola

Peltokatu 18 A 4
90120 OULU


puhelin: 045 321 5212 / Mika Veikkola
Email : mika (at) oulunrakennustarvike.fi


 

TAMPERE- TURKU- HÄMEENLINNA 

Thermoair Oy

 

Sudenpolku 11

31700 Urjala as.

Puhelin: 0400 901 931
Email : pekka.toriseva@thermoair.fi

 

UUSIMAA 

Redi-Yhtiöt Oy

Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA

p. 0207 439 673

Janne Puronlahti
Puhelin: 0400-67 1767

Jari Malin

Puhelin: 0400-413 393

Redi-Yhtiöt Oy
Puhelin: 020 7439 673

Email: tempo (at) reditalot.fi

 

/ ETSIMME JÄLLEENMYYJIÄ

LUE LISÄÄ .. 

Kiinnostaisiko sinua ryhtyä edistyksellisen kuivainlämmittimen jälleenmyyjäksi?

 

- Uskotko, että asiakastasi kiinnostaisi laite, joka nopeuttaa betonin kuivausaikaa jopa viikoilla?


- Entä uskotko asiakkaasi kiinnostuvan ajatuksesta, että kuivauskustannuksissa voi säästää jopa tuhansia euroja?

 

Tempo betonin sisäinen lämmitin. Se on ollut markkinoilla reilun vuoden ajan 200:n laitteen voimin ja palaute on ollut hyvää. Parantaaksemme palveluamme haemme joukkoomme vahvistusta uusien jälleenmyyjien kautta.

Me tarjoamme sinulle valmiin tuotteen ja työkalut sen markkinointiin. Saat kauttamme myyntiesitteet, tuotetuen ja tarvittaessa koulutuksen laitteen asennus- ja huoltotoimenpiteisiin. Lisäksi tarjoamme sinulle varausjärjestelmän, joka laskuttaa asiakasta ja laskee sinulle välityspalkkion. Sinun tehtäväksesi jää ainoastaan toimittaa asiakkaan tarvitsemat laitteet. Lisäetuna saat tyytyväisen asiakkaan, sillä tämä laite todellakin tekee sen minkä lupaa!

- Jos kiinnostuit, niin lue lisää ...

 

 

TEMPO on betonin sisäinen lämmitin

Tempo käyttää sähkövirtaa veden lämmittämiseen ja kierrättää vettä lattialämmitysputkistossa.

Se voidaan asentaa jokaiseen sellaiseen rakenteilla olevaan lattialämmitteiseen taloon, jossa on jo lämmitysputkisto valmiina, mutta lämmönlähde vielä puuttuu.

Tempo voidaan kytkeä päälle jo ennen lattiavalua pitämään rakenteet lämpiminä.

Koska TEMPO on betonin sisäinen lämmitin, sen teho kohdistuu kokonaisuudessaan betoniin. 

 • Betonin lämpötila pysyy kauttaaltaan tasaisena ja betoni kuivuu jopa kaksi kertaa nopammin kuin saman tehoisella sähköpuhaltimella kuivattaessa.
 • Tempo kuluttaa kolme kertaa vähemmän sähköä vastaavaan kuivaustehoon yltävään sähköpuhaltimeen verrattuna.
 • Tempo on äänetön ja pölytön, joten työskentelyolosuhteet pysyvät tasaisen miellyttävinä.

Jälleenmyyjäkonseptimme on seuraavanlainen:

 1. Toimitamme laitteet jälleenmyyjän varastoon korvauksetta
 2. Jälleenmyyjä tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen varausjärjestelmämme kautta
 3. Jälleenmyyjä asentaa ja purkaa laitteen asiakkaalle
 4. Maksamme jälleenmyyjälle välitys- ja asennuspalkkion vuokra-ajan päättyessä

 

OTA YHTEYTTÄ 

Etsimme jälleenmyyjiä ja yhteistyökumppaneita ympäri Suomen. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä omalla alueellasi, ota yhteyttä:

Redi-Yhtiöt Oy
JANNE PURONLAHTI, toimitusjohtaja

Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA

Puh. 020 7439 670

Email: tempo(at)reditalot.fi

 

/ PALVELUHINNASTO

HINNAT 

VUOKRAUS- JA PALVELUHINNAT

Perusmaksu,

126,00 € / max 80 km Klaukkalsta


Kytkemismaksu

63,00 € / laite

Laitevuokra

TEMPO 3 KW 

TEMPO 6 KW


9,92 € / vrk  ( noin 100 m2 saakka)

17,00€ / vrk  (noin 200m2 saakka)


Pakkasneste

68,00 € / 10 litraa 

Hintoihin sisältyy arvonlisävero 24%

 

VUOKRAUSEHDOT 
VUOKRAUSEHDOT

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa, kun Redi-Yhtiöt Oy toimittaa laitteen asiakkaalle ja asentaa laitteen käyttökuntoon. Vuokra-aika päättyy, kun asiakas ilmoittaa siitä Redi-Yhtiöt Oy:lle. Asennus ja päättymisvuorokaudet lasketaan vuokra-aikaan.

Perusmaksu

Perusmaksu maksetaan vuokrasopimuksen alkaessa. Laitteen edestakaiset kuljetuskustannukset sisältyvät perusmaksuun. Jos asentajan edestakainen matka laitteen toimitusosoitteeseen ylittää 160 km laskutetaan matkakorvukset erikseen.

Kytkemismaksu

Kytkemismaksu maksetaan vuokrasopimuksen alkaessa.

Laitevuokra

Laitevuokra maksetaan vuokra-ajan päättyessä.

Laitteen asentaminen

Vuokra-ajan alkaessa Redi-Yhtiöt Oy toimittaa laitteen asiakkaalle ja asentaa sen käyttökuntoon.

Laitteen purkaminen

Vuokra-ajan päättyessä Reditalot Oy purkaa laitteen ja noutaa sen asiakkaalta.

Vastuun rajoitukset

Redi-Yhtiöt Oy ei vastaa lattialämmitysputkiston huuhtelusta ennen lopullisen lämmityslaitteiston asentamista.

Hinnat ja vuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi. Redi-Yhtiöt Oy pidättää oikeuden hinnan- ja sopimusehtojen muutoksiin uusille alkaville sopimuksille.